U kojim postupcima se pruža pravna pomoć?

U kojim postupcima se pruža pravna pomoć?

 • Besplatna pravna pomoć pruža se korisnicima besplatne pravne pomoći u slijedećim postupcima:
  a) upravni postupak,
  b) upravni spor,
  c) prekršajni postupak,
  d) parnični postupak,
  e) vanparnični postupak,
  f) izvršni postupak,
  g) krivični postupak, u skladu sa zakonom o krivičnom postupku u Federaciji Bosne i
  Hercegovine.

Preuzmite obrasce za pružanje besplatne pravne pomoći

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa: ul. Ferida Dizdarevića bb ,
73 000 Goražde
Telefon: +387 (0)38 221 270
Fax: +387 (0)38 220 405
E-pošta