Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt slika
Adresa:
Ferida Dizdarevića bb Goražde 73 000

Telefon: +387 (0)38 221 270

Fax: +387 (0)38 221 270

Kontakt obrazac

Pošalji e-mail. Sva polja s oznakom * su obavezna.

Preuzmite obrasce za pružanje besplatne pravne pomoći

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa: ul. Ferida Dizdarevića bb ,
73 000 Goražde
Telefon: +387 (0)38 221 270
Fax: +387 (0)38 220 405
E-pošta